Ordliste - RevisorGuide.dk
RevisorGuide.dk

Revisor guide

RevisorGuide.dk > Ordliste


Ordliste

I forbindelse med arbejdet med regnskaber og revisorer vil man støde på en række begreber. Her er samlet nogle af de vigtigste:

Revision
Det at sikre, at et regnskab giver et retvisende billede af økonomien i en virksomhed.

Statsautoriseret revisor
En revisor der har uddannelsen cand.merc.aud og en offentlig autorisation.

Registreret revisor
En revisor der har uddannelsen ”registreret revisor”.

Lønsumsafgift
En afgift der betales af virksomhed, der ikke eller kun delvist betaler moms. Kræver et særskilt lønsumsregnskab.

Momsregnskab

Et regnskab, der opgør ind- og udgående moms i en virksomhed og viser hvor meget moms der skal betales eller modtages fra SKAT.

Regnskabsaflæggelse
Det at færdiggøre et regnskab – associeret med det at sende regnskab til SKAT og evt. andre stakeholders – eksempelvis en ejerkreds.

Skattegæld
Skattegæld til det offentlige, ofte en rentebærende byrde.

Revisorkandidat
En revisor der har uddannelsen cand.merc.aud.

Bogholder
En regnskabskyndig, der primært tager sig af registreringen af bilag og udarbejdelsen af kassebøger, det praktiske omkring moms og afgifter. Tager sig kun i begrænset omfang af rådgivning.

Told
Handler din virksomhed med udlandet skal der oftest betales told. Kan være en avanceret disciplin som kræver en told-revisor.

Skatteplanlægning
Det at optimere sin virksomheds aktiviteter, så skatten holdes nede eller udskydes.

Personligt regnskab
Det er ikke nok at din virksomhed udarbejdet regnskab, du skal også selv, som enkeltperson, redegøre for indtægter og udgifter. Det gøres med et personligt regnskab.

Grønt regnskab
Mange virksomheder udarbejder grønne regnskaber eller etiske regnskaber. De større revisionshuse har eksperter inden for disse felter. Området dækker også sociale regnskaber og vidensregnskaber.


Vælg den rette revisor
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra flere revisorer. Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg den bedste revisor:
Klik her og indhent gratis og uforpligtende
tilbud fra flere revisorer.

Revisor guide
Vælg den rette revisor:
1. Introduktion
2. Sådan finder du din nye revisor
3. Vurder dit eget behov for revisor
4. Interview din revisor
5. Tjekliste til din revisor


Aktuelt
Revision og opstart af virksomhed
Forskellige typer af revisorer
Ordliste

 

 


 © 2012-2023 RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81