Forskellige typer af revisorer - RevisorGuide.dk
RevisorGuide.dk

Revisor guide

RevisorGuide.dk > Forskellige typer af revisorer


Forskellige typer af revisorer

Der findes en række forskellige revisorer. Du vil nok støde på nogle forskellige begreber i forbindelse med søgningen efter en ny revisor, og de kan dække over væsentlige forskelle i din garanti og revisorernes uddannelse. Der er nemlig to uddannelser, tre foreninger og et væld af specialiseringer. Det hele bliver ikke bedre af, at revisortitlen er ubeskyttet. Tjek derfor din revisors baggrund og faglige tilknytning.

At vælge den rette revisor er udover et spørgsmål om kemi også et spørgsmål om helt konkret at vælge den person eller virksomhed med den rette faglige baggrund. Alle kan nemlig kalde sig revisorer, og derfor er det en god ide at kigge på, hvilken uddannelsesmæssig baggrund vedkommende har og hvilke faglige netværk vedkommende er med i.

Overordnet set er der to formelle uddannelser til revisor:

  • Revisorkandidat, cand.merc.aud.
  • Registreret revisor


Autorisering og organisationer

Der er tilknyttet hver sin autorisation til de to uddannelser: Statsautoriseret revisor og registreret revisor. Har man aktieselskab eller et anpartsselskab så skal regnskabet godkendes af en autoriseret revisor - børsnoterede selskaber af en statsautoriseret revisor. Disse to betegnelser skilter revisorer som regel med, en autorisation bliver nemlig betegnet som en blåstempling.

En revisorkandidat, altså en statsautoriseret revisor, vil som regel være medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, mens en registreret revisor vil være medlem af FRR, Registrerede Revisorer.

Der findes også en tredje forening, Foreningen Danske Revisorer. Her kan alle så at sige blive medlem uanset uddannelsesmæssig baggrund, men der er krav. Eksempelvis skal man som medlem have en særlig revisoransvarsforsikring. Dette gælder også de to andre organisationer.

Alle kan kalde sig revisor
Billedet bliver lidt mere broget af, at titlen revisor ikke er en beskyttet titel. Alle kan slå sig op som revisor. Det betyder, at mange revisorer egentlig blot er bogholdere eller selvbestaltede økonomiske rådgivere, som har valgt revisortitlen uden nødvendigvis at have en revisoruddannelse.

Mange revisorer foretager heller ikke egentlig revision, men udfører primært bogholderiopgaver. – Og langt de fleste gør det godt. To instanser holder øje med revisorerne. Det er Revisornævnet og Revisortilsynet.

Medlemskab er din garanti
Generelt kan man sige, at uddannelsesmæssig baggrund og organisationstilknytning er de væsentligste parametre at kigge på, når man er tvivl om, hvorvidt ens kommende revisor har en tilstrækkelig faglig ekspertise. Medlemskab af en de tre organisationer vil som regel betyde, at du er dækket i tilfælde af deciderede revisorfejl. Er der ikke en sådan garanti, så bør du finde en anden eller begrænse revisorens ansvar til det praktiske bogholderi.

Den stigende kompleksitet i erhvervslivet betyder, at mange revisorer har specialiseret sig udover, hvad deres uddannelser allerede indeholder af specialisering. Hos de større revisionshuse kan man finde revisorer, der udelukkende beskæftiger sig med eksempelvis told, risikoanalyse eller opstart af virksomhed.

Næste side: Ordliste


Vælg den rette revisor
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra flere revisorer. Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg den bedste revisor:
Klik her og indhent gratis og uforpligtende
tilbud fra flere revisorer.

Revisor guide
Vælg den rette revisor:
1. Introduktion
2. Sådan finder du din nye revisor
3. Vurder dit eget behov for revisor
4. Interview din revisor
5. Tjekliste til din revisor


Aktuelt
Revision og opstart af virksomhed
Forskellige typer af revisorer
Ordliste

 

 


 © 2012-2021 RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81